Oferta

 • konsultacje specjalistyczne neurochirurgiczne
 • małoinwazyjne leczenie schorzeń kręgosłupa
 • blokady diagnostyczne i przeciwbólowe kręgosłupa, stawów, w tym krzyżowo-biodrowych, nerwów obwodowych
 • regeneracja kolan kw. hialuronowym
 • wertebroplastyka
 • leczenie operacyjne- operacje wykonywane są w: 1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 2) Szpital Powiatowy w Wysokim Mazowiecku

Leczenie operacyjne:

 1. schorzenia kręgosłupa
   1. dyskopatie w odc. L-S, C i Th kręgosłupa – nukleoplastyka – GelStick, DiscFX, mikrodiscektomia, discektomia endoskopowa – Destandau
   2. zmiany zwyrodnieniowe jedno- i wielopoziomowe, w tym zaawansowane (także u pacjentów wcześniej operowanych):
     • w odc. L-S kręgosłupa – stabilizacja transpedikularna kręgosłupa z/bez odbarczenia kanału kręgowego, metoda transpedikularna małoinwazyjna, przezskórna (MIS) ( > 400 wykonanych zabiegów operacyjnych).
      inne metody stabilizacji kręgosłupa – stawowe, międzykolcowe
     • w odc. TH kręgosłupa
     • w odc. C kręgosłupa – odbarczenie przednie, korporektomie i/lub tylne (laminektomia) ze stabilizacją przednią i/lub tylną,
   3. kręgozmyki
   4. nowotwory kręgosłupa i przykręgosłupowe w odc. C, Th i L
   5. guzy kości krzyżowej
   6. syringomielia, torbiele rdzeniowe
   7. osteoporoza – wertebroplastyka, skomplikowane stabilizacje w wielopoziomowych złamaniach kręgów
 2. połączenie czaszkowo-kręgosłupowe
   • zespół Chiari – odbarczenie szczytowo-potyliczne bez lub ze stabilizacją, przecięcie nici koncowej w odc. lędźwiowym lub krzyżowym
   • ciasnota i/lub niestabilność – stabilizacja czaskowo-kręgosłupowa, C1-C2, niższe odcinki
   • nowotwory
 3. nowotwory mózgu
   • glejaki, oponiaki i in.
   • podstawy czaszki
   • układu komorowego – w tym komory IV mózgu, komory III i komór bocznych,
    z zastosowaniem technik endoskopowych
 4. neuroendoskopia
   • wodogłowie wewnętrzne – wentrikulostomia III komory mózgu
   • torbiele pajęczynówki – dołu środkowego i tylnego czaszki
   • nowotwory układu komorowego mózgu – komory IV, III, komór bocznych
 5. neurochirurgia czynnościowa
   • stymulatory p.bólowe kręgosłupowe
   • DBS – choroba Parkinsona
   • VNS – stymulacja nerwu błędnego