Chiari, wgłobienie podstawne, syringomielia i niestabilność (3)

Młody mężczyzna z objawami zespołu Chiari ale także wgłobienia podstawnego, syringomielii szyjnej i niestabilności w połączeniu czaszkowo-kręgosłupowym- pokazane w badaniach radiologicznych (1) (2) i (3).

Skomplikowany i długi zabieg odbarczenia w połączeniu czaszkowo-kręgosłupowym i stabilizacji Co-C2-C3-C4 pokazany w obrazie śródoperacyjnym (4) i rtg (5)

W badaniu kontrolnym MR (6) wykonanym 2 lata po zabiegu widoczny bardzo dobry obraz odbarczenia w połączeniu czaszkowo-kręgosłupowym i śladowa pozostałość jamy syringomielicznej.

 

(1)

(2)

(3)

(4)                                                                       (5)

(6)