Guz C0-C1 (1)

Guz na poziomie C0-C1 kręgosłupa szyjnego po stronie lewej w badaniu MR (1), uciskający rdzeń kręgowy i tętnicę kręgową w części górnej – obraz angio KT (2). Ostatni obrazek (3) pokazuje guz śródoperacyjnie. Guz usunięty całkowicie.

(1)

(2)

(3)

Obraz śródoperacyjny