guz w odc. Th kręg. (nerwiak) (3)

Kobieta lat 18 z bólem (neuralgią) międzyżebrową. W MR (1) (2) guz przykręgosłupowy leżący pomiędzy żebrami (3) wnikający do kanału kręgowego i uciskający płuco prawe.

Leczenie operacyjne- usunięcie całkowite guza z dojścia typu costotransversectomia (z usunięciem żebra). Brak fragmentu żebra widoczny w rtg (4)

(1)

(2) (3)

(4)