kręgozmyk L4/L5 (1)

Badanie MR (1) kręgozmyk I stopnia L4/L5.

Leczenie operacyjne – stabilizacja śrubowa i międzytrzonowa L4-L5 małoinwazyjna przezskórna (MIS) pokazana na rtg (2).

Obraz nacięć skórnych uwidoczniony na zdjęciu (3).

(1)

(2)

(3)