wielopoziomowa dyskopatia i niestabilność L3/L4 (1)

Pacjent z bólami w odc. L-S kręgosłupa nasilajacymi sie przy ruchach tułowia.

Badanie MR i rtg czynnościowe (1)

Leczenie operacyjne – stabilizacja małoinwazyjna (MIS) L3-L4 śrubowa po stronie lewej i stawowa (Facet Wedge) po stronie prawej + międzytrzonowa pokazana w rtg pooperacyjnym (2). Obraz nacięć skórnych pokazany na zdjęciu (3).

(1)

(2)

(3)