wielopoziomowa skrajna stenoza (2)

Pacjentka z silnym bólem w okolicy L-S kręgosłupa, znacznie utrudnionym chodzeniem. W badaniu MR (1) wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe, w tym skrajne zwężenie kanału kręgowego od L3/L4 do L5/S1. W rtg (2) dodatkowo widoczna skolioza i kręgozmyk na L4/L5, implant międzykolcowy Coflex na poziomie L4/L5 po wcześniejszym zabiegu w innym ośrodku.

Zabieg operacyjny – odbarczenie interlaminarne od L3/L4 do L5/S1 i stabilizacja śrubowa od L2/L3 do L5/S1 z korekcją skoliozy i artrodezą pokazana w obrazach rtg (3)

(1)

(2)

 

(3)