wielopoziomowa stenoza kanału kręgowego (1)

Skrajna stenoza kanału kręgowego L3-L4, L4-L5 i L5-S1 w badaniu MR (1). Leczenie operacyjne – wielopoziomowe odbarczenie kanału kręgowego – usunięcie zmian zwyrodnieniowych i stabilizacja śrubowa L3-S1 pokazane w rtg (2).

(1)

(2)