Zesp. Chiari i syringomielia (1)

Pacjentka z objawami typowymi dla zespołu Chiari oraz dodatkowo objawy wynikające z syringomielii, która występuje na całej długości rdzenia. Obraz choroby pokazany został w badaniu MR głowy (1) i MR kręgosłupa odc. Th (2).

Proszę zwrócić uwagę na niektóre pomiary, które wykonuje się w celu oceny struktur anatomicznych w przypadku zespołu Chiari i innych nieprawidłowości w połączeniu czaszkowo-kręgosłupowym. W tym przypadku m. in. obniżenie migdałków móżdżku poniżej poziomu otworu wielkiego o 12,7 mm.

Operacja – odbarczenie w połączeniu czaszkowo – kręgosłupowym (kostne i oponowe).

(1)

(2)