Schorzenia

Zespół Chiari i towarzyszące schorzenia

Zespół Chiari I to złożone schorzenie dotyczące połączenia czaszkowo-kręgosłupowego. Wymaga szczegółowej diagnostyki i niekiedy leczenia operacyjnego. Czasami zespołowi Chiari I towarzyszą inne nieprawidłowości np. jamistość rdzenia, wgłobienie podstawne, tylne wygięcie zęba obrotnika (retrofleksja) czy też niestabilność. Poniżej przedstawiono wybrane przypadki, w których oprócz zespołu Chiari występuje również niestabilność w połączeniu czaszkowo-kręgosłupowym. Przypadki takie są bardzo … Czytaj dalej Zespół Chiari i towarzyszące schorzenia

Czytaj więcej.

Przypadki kliniczne

Zesp. Chiari i syringomielia (1)

Czytaj więcej.

z. Chiari I + syringomielia + retrofleksja zęba obrotnika (2)

Czytaj więcej.

Chiari, wgłobienie podstawne, syringomielia i niestabilność (3)

Czytaj więcej.

Nowotwory połączenia czaszkowo-kręgosłupowego

Połączenie czaszkowo-kręgosłupowe (skrót ang. CVJ) jest specyficznym rejonem anatomicznym obejmującym ważne struktury na pograniczu głowy i kręgosłupa. Poiżej przykłady guzów w tym rejonie.

Czytaj więcej.

Przypadki kliniczne

Guz C0-C1 (1)

Czytaj więcej.

Guz C1-C2 nerwiak (2)

Czytaj więcej.

Guz C1 oponiak (3)

Czytaj więcej.

Guz C1 oponiak (4)

Czytaj więcej.

Guz CVJ ependymoma (5)

Czytaj więcej.

Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa

Przypadki kliniczne

wielopoziomowa stenoza kanału kręgowego (1)

Czytaj więcej.

wielopoziomowa skrajna stenoza (2)

Czytaj więcej.

Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa

Przypadki kliniczne

wielopoziomowa dyskopatia i niestabilność (1)

Czytaj więcej.

spondyloza kręgosłupa odc. c (2)

Czytaj więcej.

Kręgozmyk w odcinku w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa

Przypadki kliniczne

kręgozmyk L4/L5 (1)

Czytaj więcej.

Dyskopatia w odcinku lędźwiowo-krzyżowym

Przypadki kliniczne

wielopoziomowa dyskopatia i niestabilność L3/L4 (1)

Czytaj więcej.

Dyskopatia w odcinku szyjnym kręgosłupa

Torbiel pajeczynówki

Guzy kręgosłupa

Przypadki kliniczne guzów kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowo-krzyżowym leczone operacyjnie. W niektórych przypadkach, oprócz usunięcia guza, konieczne jest wykonanie stabilizacji kręgosłupa.

Czytaj więcej.

Przypadki kliniczne

guz C3-C4 nerwiak (1)

Czytaj więcej.

guz kręgosłupa Th3-Th4 (mts) (2)

Czytaj więcej.

guz w odc. Th kręg. (nerwiak) (3)

Czytaj więcej.

Osteoporoza-złamania trzonów kręgów

Osteoporoza to choroba charakteryzująca się znacznym zmniejszeniem gęstości kości. W przypadku kręgosłupa może ona prowadzić do uszkodzeń struktury trzonów kręgów i/lub załamania linii kręgosłupa. U znacznej liczby ludzi powoduje to silne dolegliwości bólowe. Więcej na ten temat poniżej ( w tym opisy przypadków).

Czytaj więcej.

Przypadki kliniczne

Skrajna osteoporoza odc. Th i L kręgosłupa (1)

Czytaj więcej.

Złamanie trzonów kręgów - leczenie etapowe (2)

Czytaj więcej.