Nowotwory połączenia czaszkowo-kręgosłupowego

Połączenie czaszkowo-kręgosłupowe (skrót ang. CVJ) jest specyficznym rejonem anatomicznym obejmującym ważne struktury na pograniczu głowy i kręgosłupa.

W rejonie tym znajduje się dolna cześć móżdżku, dolna część komory IV z jej ujściem – otworem Magendie’go, dolna część rdzenia przedłużonego i górna rdzenia kręgowego, tętnice kręgowe, dolne nerwy czaszkowe, struktury kostne – podstawy dołu tylnego czaszki oraz dwa górne kręgi szyjne – C1 i C2. Tak więc chirurgia w tym rejonie ma w sobie często zarówno elementy chirurgii głowy/mózgu oraz kręgosłupa np. techniki stabilizacji.

W rejonie tym występują różnego rodzaju nowotwory, część tych nowotworów może wywodzić się z innych rejonów np. komory IV mózgu i wnikać do CVJ.