Guz C1 oponiak (4)

Oponiak na wysokości C1 ze skrajnym uciskiem na rdzeń w badaniu MR (1). Obraz śródoperacyjny (2) – widoczny guz uciskający rdzeń, położony pod powrózkami nerwu rdzeniowego C1 oraz nerwu czaszkowego XI. Guz usunięty   w całości.

(1) MR

(2) Obraz śródoperacyjny