z. Chiari I + syringomielia + retrofleksja zęba obrotnika (2)

W badaniu MR [1] i KT (2) widoczne są niektóre pomiary, które wykonuje się, aby ocenić, czy i ewentualnie jakie nieprawidłowości anatomiczne występują w połączeniu czaszkowo-kręgosłupowym (CVJ). Pomiary te i obraz kliniczny pozwoliły na postawienie diagnozy jak wyżej w tytule.

W celu dokładniejszej oceny, w tym przypadku, konieczne było także wykonanie badania dynamicznego KT CVJ (3) w celu wykluczenia niestabilności.

Zabieg operacyjny: odbarczenie w połączeniu czaszkowo-kręgosłupowym (CVJ): kostne – płat w łusce kości potylicznej, tylne obramowanie otworu wielkiego i łuk C1, pokazane w badaniu KT pozabiegowym (4) + oponowe.

MR 1 miesiąc po zabiegu (5) – widoczne dobre odbarczenie w połączeniu czaszkowo-kręgosłupowym.

MR 1 rok po zabiegu (6) – dalsza poprawa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)